Close

خدمات طراحی سایت

تصویرنام محصولتوضیحاتقیمت (تومان)تخفیف (تومان)
خدمات دقیقه‌ای پرستاشاپ~ PrestaShop minute service شامل زمان (Time) تمام خدماتی است که کارشناسان ما برای کمک به حل مشکلات فروشگاه شما صرف می کنند. این بسته شامل 30 دقیقه زمان برای بررسی و ارائه خدمات کارشناسان ما به مدیران فروشگاه پرستاشاپ است. شما با تهیه این بسته به اندازه 30 دقیقه از زمان کارشناس ما را تهیه کرده‌اید. محاسبه این زمان صرفا به اندازه مدت اجرای خدمات است. در صورتی که کارشناس ما برای حل مشکل شما نیاز به تحقیق و یادگیری داشته باشد، زمان یادگیری کارشناس برای شما محاسبه نخواهد شد.در صورتی که نیاز شما در کمتر از 30 دقیقه برطرف شود، مابقی زمان شما در حساب شما نگهداری شده و پیش ما محفوظ است و در صورت عدم نیاز به خدمات مجدد قابل بازپس گیری است. توجه: قبل از تهیه محصول تیکت بزنید. توجه بفرمایید پذیرش حل مشکل سایت شما توسط ما، طبق سیاست‌های کاری ما است و به این معنا نیست که هر اتفاقی برای سایت شما بیفتد ما پذیرش و رفع آن را بر عهده می‌گیریم حتی در زمانی که از اعتبار شما مقداری باقی مانده باشد. 100,000 -
نوشتن و واردسازی محتوا ~ writing and importing content هر موردی که در ارتباط با یک موضوع خاص اطلاعاتی را به مخاطب انتقال دهد محتوا نامیده می‌شود. با توجه به شیوه ارائه محتوا، اطلاعات می‌تواند در قالب متن، تصویر، فیلم، صوت، فایل قابل دانلود یا تلفیقی از این موارد به مخاطب انتقال داده شود. محتوا می‌تواند باعث رونق یا نابودی کسب و کار شود خوب یا بد بودن محتوا این مورد را معین می‌کند. با کارشناسان ما صحبت کنید -
Close